VOV.VN-Hội thảo là dịp để hai bên trao đổi một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hội nhập quốc tế trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào.

Chiều nay (28/10), Hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm Lào, kinh nghiệm Việt Nam” đã bế mạc tại thủ đô Vientiane - Lào.

Be mac hoi thao ly luan lan thu 4 giua Dang Cong san Viet Nam va Lao - Anh 1

Hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào Kikeo Khaykhamephithoune làm Trưởng đoàn.

Đây là cuộc hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng diễn ra trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc và đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; là dịp để hai bên trao đổi một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hội nhập quốc tế trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào, góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận mà hai Đảng cùng quan tâm cũng như trao đổi những kinh nghiệm hội nhập quốc tế của hai Đảng; đồng thời, chỉ ra những vấn đề mới cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, giải quyết về mặt lý luận.

Be mac hoi thao ly luan lan thu 4 giua Dang Cong san Viet Nam va Lao - Anh 2

Các đại biểu dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thống nhất cho rằng, qua 30 năm tiến hành đổi mới, hai Đảng, hai nước đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các đại biểu của hai Đảng đã trình bày tham luận và trao đổi sâu sắc về các vấn đề cốt yếu nhất về hội nhập quốc tế, đó là: Sự lãnh đạo của Đảng về hội nhập; nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm độc lập dân tộc, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quốc phòng, an ninh, văn hóa; công tác đối ngoại của Đảng; tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Kết quả cuộc hội thảo là cơ sở rất quan trọng giúp các cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào chia sẻ thông tin và kinh nghiệm góp phần tham mưu cho hai Đảng trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách cũng như sự chỉ đạo thực tiễn về hội nhập quốc tế.

Lào và Việt Nam đều bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, từ những kinh nghiệm bổ ích, những thành công cũng như những hạn chế trong hội nhập quốc tế được các nhà khoa học, các đại biểu nêu ra và cùng trao đổi tại Hội thảo lần này sẽ góp phần thiết thực vào việc khẳng định tầm quan trọng của hội nhập quốc tế của mỗi Đảng, mỗi nước; góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời làm phong phú hơn kho tàng lý luận của mỗi Đảng và nhận diện rõ hơn thực tiễn hết sức sinh động của quá trình hội nhập quốc tế của mỗi nước; tạo nền tảng để hai Đảng tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong điều kiện mới, cùng nhau triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng./.

Mỹ Bình/VOV-Vientiane