(VOH) - Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 đã bế mạc ngày 24/3.

Đồng chí Tô Huy Rứa (thứ 6 từ trái sang) với các đơn vị được trao Cờ thi đua. Ảnh: Website Xaydungdang Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng cho Dự thảo báo cáo tổng kết của Ban Tổ Chức TW và dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Đã có hơn 60 ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường thể hiện sự đồng tình, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ thời gian qua. Các đại biểu cũng phân tích, làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn, ưu khuyết điểm của công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2010, đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011. Ngoài ra, các đại biểu còn đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ; về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và góp ý cho dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định thi hành Điều lệ Đảng.Phát biểu Tổng kết Hội nghị, đ/c Tô Huy Rứa - UV Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ Chức TW đánh giá cao những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của các đại biểu dự Hội nghị. Về 5 công tác trọng tâm năm 2011 mà ngành Tổ chức Xây dựng đảng tập trung thực hiện đ/c Tô Huy Rứa nêu bật: