Chiều ngày 6-10, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác tổ chức xây dựng Đảng trong CAND năm 2016 đã bế giảng sau 4 ngày học tập nghiêm túc. Gần 200 học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng

Dự lễ bế giảng có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng X16 cùng trên 200 học viên đến từ Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước.

Be giang lop nghiep vu cong tac xay dung Dang - Anh 1

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười phát biểu tại lễ bế giảng

Lớp bồi dưỡng lần này đã cung cấp cho các học viên một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND gia đoạn hiện nay. Các học viên còn được truyền đạt những kiến thực về xây dựng và thực hiện quy chế làm việc cấp ủy, chi bộ Đảng trong CAND; tham mưu, đề xuất xây dựng quy chế phối hợp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng…

Ngoài ra, các học viên đã được thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác Đảng viên; giới thiệu sinh hoạt Đảng; quản lý hồ sơ Đảng viên; xét tặng Huy hiệu Đảng...

Be giang lop nghiep vu cong tac xay dung Dang - Anh 2

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khép lại sau 4 ngày học tập nghiêm túc, trách nhiệm cao

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đã biểu dương tinh thần học tập nghiên túc, rất có trách nhiệm của các học viên. Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lần này, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười yêu cầu các học viên khi trở về cơ sở phải tham mưu cho cấp ủy tổ chức lớp bồi dưỡng cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác Đảng ở các tổ chức Đảng gắn với triển khai, thực hiện Quy định số 29 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng.

Ngoài ra, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười còn yêu cầu các học viên đề xuất các giải pháp củng cố, kiện toàn đội ngũ các bộ trực tiếp đảm nhận công tác tổ chức xây dựng Đảng ở đơn vị, địa phương mình, nhất là các bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác này ở Đảng bộ Công an cấp huyện.

Kim Ngân