Ngày 24/5/2012, tại Nhà khách Chính phủ đã diễn ra Lễ bế giảng Lớp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức Bộ Ngoại giao khóa III (2010 - 2012) do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức. Sau 2 năm học tập, 100% học viên đã tốt nghiệp với kết quả đạt loại khá trở lên.

Khai giảng vào ngày 17/5/2010, Lớp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức Bộ Ngoại giao khóa III có 96 học viên đến từ 3 đơn vị: Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương và báo Nhân dân. Với 20 môn học, học viên đã được trang bị đầy đủ những kiến thức lý luận về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quốc phòng, an ninh và các môn khoa học xã hội…

Với trình độ từ đại học trở lên, hầu hết các học viên đều đang nắm các vị trí lãnh đạo khác nhau trong đơn vị của mình nên tiếp thu được cao nhất những kiến thức mà khóa học yêu cầu. Mặt khác, dù vừa sắp xếp thời gian tới lớp vừa đảm nhiệm công việc chuyên môn, nhưng các học viên đã cố gắng, luôn gương mẫu học tập và rèn luyện để đạt kết quả tốt nhất. Khóa học đã thành công với 19 học viên xếp loại giỏi và 77 học viên xếp loại khá. Đặc biệt, 5 học viên có thành tích xuất sắc nhất đã nhận được Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ bế giảng, PGS. TS Nguyễn Tất Giáp - Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã trang trọng trao bằng tốt nghiệp cho tất cả 96 học viên của lớp. Phát biểu tại đây, PGS. TS Nguyễn Tất Giáp chúc mừng những kết quả tốt đẹp mà các học viên vừa đạt được, đồng thời đánh giá sự phối hợp hiệu quả của Học viện với Bộ Ngoại giao trong toàn khóa học.

Thay mặt Bộ Ngoại giao, Trợ lý Bộ trưởng Hà Kim Ngọc cũng gửi lời cảm ơn tới Học viện, tới các giảng viên đã nhiệt tình giảng dạy và tổ chức thành công lớp học quan trọng này ở Bộ Ngoại giao. Đặc biệt, Ban tổ chức Lớp học đã luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học viên có điều kiện vừa học tập vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của khóa học trong việc nâng cao trình độ lý luận chính trị - hành chính cho các học viên, Trợ lý Bộ trưởng Hà Kim Ngọc mong muốn trong tương lai, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan khác.

P.T