Bố của bé gái 3 tuổi bị bỏng kín lưng nói lời cảm ơn cộng đồng giúp đỡ gia đình anh qua cơn hoạn nạn.

Hoàng Như - Trần Anh