Một người đàn ông Australia cưỡng hiếp một em gái 15 tuổi rồi ép cô làm gái bán dâm trên đường phố Sydney như nô lệ tình dục.