Cu Quít hồi 5-6 tháng tuổi cũng xì xoẹt mãi, uống các loại rồi mà vẫn vậy. Đến khi đọc bài của mẹ sonson áp dụng thì khỏi luôn, các mẹ thử xem, ở trang 3 ấy.

Nểu oreson khó uống thì bạn thử làm cách này xem: gạo nứt rang vàng, cà rốt thái lát mỏng rồi đun lên chắt nước cho cháu uổng. Bé Bông nhà mình cũng vừa bị đi ngoài và mình cho cháu uống là đỡ ngay Cu Quít hồi 5-6 tháng tuổi cũng xì xoẹt mãi, uống các loại rồi mà vẫn vậy. Đến khi đọc bài của mẹ sonson áp dụng thì khỏi luôn, các mẹ thử xem, ở trang 3 ấy.