Tìm lời giải cho bài toán hạ tầng đô thị (trọng tâm là chống ùn tắc giao thông và ngập nước) đã trở thành chủ đề “nóng” tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII. Những tồn tại, yếu kém của công tác quản lý, điều hành của chính quyền và các cơ quan chức năng thành phố trong lĩnh vực hạ tầng đô thị...