Ngày 3-10-2010, tại xã Thuận Hạnh, đồn BP Đăk Song phối hợp với các Đảng ủy UBND, MTTQ xã và các ban ngành cùng bà con nhân dân xã Thuận Hạnh tiến hành tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 căn nhà Đại Đoàn Kết cho các gia đinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trị giá mỗi căn gần 50 triệu đồng, trong đó báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ 30 triệu đồng tiền mặt số còn lại vận động gia đình và các cơ quan doanh nghiêp đóng chân trên địa bàn tham gia đóng góp tiền và ngày công để xây dựng.

Được biết, trong đợt này báo Sài Gòn Giải Phóng còn tặng 17 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Nguyễn Viết Hà