Đây là quý đầu tiên mà BCI báo lỗ từ năm 2008.

CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI ) vừa có một kỳ kinh doanh không mấy khả quan với doanh thu thuần chỉ đạt 23 tỷ đồng, giảm tới 65,3% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán ở mức 33,5 tỷ đồng, khiến BCI chịu khoản lỗ gộp gần 10,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp hơn 147 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh tới 86,8%, còn gần 400 triệu đồng trong khi doanh nghiệp cũng chịu khoản lỗ hơn 1,1 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết (cùng kỳ năm ngoái BCI báo lãi 5,5 tỷ đồng).

Theo đó, mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tới gần 24 tỷ đồng, tương đương 64,3% nhưng cũng không thể giúp doanh nghiệp thoát lỗ. Kết thúc quý III/2016, BCI báo lỗ 33,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, công ty còn lãi tới hơn 167 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên mà BCI báo lỗ từ năm 2008.

Theo giải trình của BCI, nguyên nhân thua lỗ quý III là do số lượng đất nền và căn hộ bàn giao cho khách hàng trong quý giảm so với cùng kỳ năm trước.

BCI bat ngo bao lo lan dau tien gan 34 ty dong - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BCI đạt doanh thu thuần 123,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,2% so với cùng kỳ 2015. Sau khi trừ đi các chi phí, công ty lỗ hơn 9,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi ròng tới 193 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của BCI đạt gần 3.326 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 31,9%, còn hơn 134 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp giảm 29%, còn 63,6 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho tăng nhẹ lên mức hơn 2.245 tỷ đồng.

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang ở mức 0,67 lần, lợi nhuận chưa phân phối ở mức hơn 252 tỷ đồng.

Trần Thúy