(VnMedia) - Không thể tăng vốn hoặc chuyển sàn…vì không được bàn giao con dấu. Đó là tình cảnh hiện giờ của công ty CP Bông Bạch Tuyết sau khi đã giải quyết được “lục đục” trong Hội đồng quản trị công ty.

Ngày 27/7/2009, Ủy Ban chứng khoán nhà nước đã nhận được văn bản khiến nghị của Công ty Bông Bạch Tuyết về việc Hội đồng Quản trị cũ nhất định không chịu bàn giao công việc, con dấu cho Ban lãnh đạo mới gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất của công ty. Theo văn bản này, ngày 19/2, Đại hội đồng cổ đông của công ty đã ra nghị quyết bãi miễn và bầu lại thành viên Hội động quản trị cũng như Tổng giám đốc. Ông Tạ Xuân Thọ bị bãi miễn chức Tổng Giám đốc và ông Ngô Xuân Hưng được bầu vào vị trí này. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông Thọ vẫn không chịu bàn giao con dấu và giấy tờ pháp lý cho ông Ngô Xuân Hưng bất chấp quyết định sơ thẩm của tòa án Nhân dân TPHCM ngày 19/5/2009. Vì vậy, lộ trình tăng vốn của công ty Bông Bạch Tuyết lên 80 tỷ (số vốn điều lệ hiện nay 68,4 tỷ đồng), cũng như kế hoạch chuyển sàn trong thời gian tới của công ty hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Dự kiến, sau khi có phản quyết cuối cùng của tòa phúc thẩm Công ty mới có thể thực hiện việc công bố thông tin, tăng vốn điều lệ để tiếp tục được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, hoặc xin chuyển sàn đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trước đây, Bông Bạch Tuyết (mã BBT) được đánh giá là cổ phiếu khá tốt bởi tình hình sản xuất kinh doanh rất thuận lợi do công ty. Tuy nhiên, kể từ khi nội bộ công ty "lục đục", giá cổ phiếu này đã rớt khá mạnh. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay (28/7), hiện mã cổ phiếu không có bất cứ một giao dịch mua bán nào. Lê Linh