Trong quý 4, BBC ghi nhận lãi ròng 29 tỷ đồng, tăng mạnh 64% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 2/3 lợi nhuận thực hiện cả năm.

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2013 của CTCP Bibica (HOSE: BBC) vừa công bố, doanh thu trong quý đạt được 397 tỷ đồng và lãi ròng 29 tỷ đồng.

Theo như giải trình từ phía công ty, kết quả đạt được nhờ điều chỉnh một số chính sách bán hàng nhằm gia tăng tốc độ tăng trưởng doanh số và tồn trữ nguyên liệu chính với giá tốt. Bên cạnh đó, chi phí quản lý được cắt giảm xuống 10 tỷ đồng cũng góp phần nâng cao lợi nhuận.

Lũy kế cả năm, BBC ghi nhận doanh thu thuần 1,052.8 tỷ đồng và lãi ròng 44.9 tỷ đồng; lần lượt tăng 13% và 73% so với năm trước. Với kết quả trên, công ty đã vượt 24% kế hoạch lợi nhuận sau thuế mà cổ đông thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Mỹ Hà

công lý