Dân Việt - Đặc sắc hơn cả ở Chùa Tây Phương là “sự bay vút” của các tàu đao mái, rất đa dạng về đường nét, hình hài… mang sức khái quát cao và khả năng truyền cảm lớn, ở tất cả các góc nhìn của Chùa.

Xin giới thiệu một số hình ảnh các mái đao ở Chùa Tây Phương. Nguyễn Bình