24H.COM.VN - Tình yêu là món hàng kỳ cục nhất trần đời: miễn phí nhưng chẳng tiền bạc nào mua nổi, ngoài ra món hàng này còn không được bảo hành hay có chế độ hậu mãi. Đã yêu là phải tin. Anh chàng Gore rớt vào bẫy tình của nữ quái lừa đảo Peachy và tin mọi lời đường mật của nàng...