ND- Lãnh đạo cụm bảy tỉnh biên giới phía bắc gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La vừa dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2009, tổ chức tại TP Lạng Sơn.