Sáng ngày 9.11, hàng trăm người đã theo dõi trực tiếp kết quả bầu cử Mỹ tại TP.HCM.