- Kết quả kiểm phiếu càng lúc càng kịch tính hơn, khi số phiếu đại cử tri mà các ứng viên giành được liên tục thay đổi.

Vân Anh (Tổng hợp, theo CNN, AP, Reuters)