Luật pháp Mỹ quy định cứ 4 năm thì bầu lại tổng thống và dứt khoát phải vào năm chẵn và được ấn định vào ngày thứ Ba, đầu tiên của tháng 11.

Ngày bỏ phiếu ấn định này được duy trì suốt từ năm 1840 đến nay. Người dân Mỹ không trực tiếp bầu tổng thống mà thông qua cái gọi là 538 phiếu đại cử tri. Tại mỗi bang, ứng viên nào nhận được nhiều phiếu phổ thông hơn thì giành toàn bộ số phiếu đại cử tri của bang đó. Trong kỳ bỏ phiếu, ứng cử viên nào giành được quá bán tối thiểu 270/538 phiếu đại cử tri thì đắc cử tổng thống.

Quá trình bầu cử Tổng thống Mỹ chia làm 3 giai đoạn dưới đây:

Bau cu My dien ra nhu the nao? - Anh 1

Bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức bốn năm một lần

Bau cu My dien ra nhu the nao? - Anh 2

Bầu chọn ứng viên tổng thống

Bau cu My dien ra nhu the nao? - Anh 3

Bầu cử sơ bộ và họp kín

Bau cu My dien ra nhu the nao? - Anh 4

Bầu cử cho Đảng tại đại hội

Bau cu My dien ra nhu the nao? - Anh 5

Cuộc bỏ phiếu cảu các đại biểu

Bau cu My dien ra nhu the nao? - Anh 6

Các ứng viên tổng thống được bầu chọn

Bau cu My dien ra nhu the nao? - Anh 7

Giai đoàn 2: Bầu cử tổng thống

Bau cu My dien ra nhu the nao? - Anh 8

Cuộc đua tổng thống

Bau cu My dien ra nhu the nao? - Anh 9

Chi phí của chiến dịch tranh cử

Bau cu My dien ra nhu the nao? - Anh 10

Bầu cử phổ thông

Bau cu My dien ra nhu the nao? - Anh 11

Cuộc bỏ phiếu của đại cử tri

Bau cu My dien ra nhu the nao? - Anh 12

Tổng kết bầu cử

Bau cu My dien ra nhu the nao? - Anh 13

Thắng lợi và nghi lễ nhậm chức