- Với một loạt bang vừa giành được chiến thắng như Maryland, Delaware, New Jersey, bà Clinton đã giành được 68 phiếu đại cử tri, so với 48 phiếu của ông Trump.

Vân Anh (Tổng hợp, theo CNN, AP, Reuters)