Hàng triệu người Mỹ đã tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 vào hôm 8/11. Cử tri có thể bỏ phiếu ở nhiều nơi, cả ở những nơi được xem là bình dân và lạ lùng nhất, như tiệm giặt là, bảo tàng, cửa hàng rau quả...

Dưới đây là chùm ảnh các cử tri Mỹ đi bỏ phiếu ở những điểm kỳ lạ:

Bau cu My 2016: Nhung diem bo phieu la lung nhat - Anh 1

Điểm bỏ phiếu trong một cửa hàng

Bau cu My 2016: Nhung diem bo phieu la lung nhat - Anh 2

Bau cu My 2016: Nhung diem bo phieu la lung nhat - Anh 3

Bau cu My 2016: Nhung diem bo phieu la lung nhat - Anh 4

Bau cu My 2016: Nhung diem bo phieu la lung nhat - Anh 5

Bau cu My 2016: Nhung diem bo phieu la lung nhat - Anh 6

Bau cu My 2016: Nhung diem bo phieu la lung nhat - Anh 7

Bau cu My 2016: Nhung diem bo phieu la lung nhat - Anh 8

Bau cu My 2016: Nhung diem bo phieu la lung nhat - Anh 9

Bau cu My 2016: Nhung diem bo phieu la lung nhat - Anh 10

Bau cu My 2016: Nhung diem bo phieu la lung nhat - Anh 11

Bau cu My 2016: Nhung diem bo phieu la lung nhat - Anh 12

Bau cu My 2016: Nhung diem bo phieu la lung nhat - Anh 13

Tuấn Vĩ
Theo Guardian