(PL)- Ngày 27-10, tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Tiền Giang đã bầu ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, vào chức vụ chủ tịch UBND tỉnh (thay ông Trần Thế Ngọc, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, vừa đắc cử bí thư Tỉnh ủy).

Ông Dương Minh Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được bầu làm phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Dịp này, các đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển điện lực; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; chương trình hành động vì trẻ em… T.PHÚC