Ông Thái, Giám đốc Trung tâm Động lực công trình sông thuộc Viện Khoa học thủy lợi Hà Nội bị Công an Phú Yên bắt vì liên quan đến những sai phạm tại tại công trình dự án chỉnh trị cửa Đà Nông (Phú Yên).