CAH Sóc Sơn vừa tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền vụ vận chuyển pháo lậu từ đội CSGT số 15, phòng CSGT CATP Hà Nội.