Cơ quan chức năng TX.Đồng Xoài (Bình Phước) bắt nhiều vụ thịt bẩn ngay trung tâm chợ lớn nhất ở Bình Phước.