Nhiều loại bật lửa đắt ngang cả xe hơi, trị giá từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn USD, trong đó có Jadeite, Faberge, Cartier, Zippo...

Bat ngo voi nhung chiec bat lua dat ngang ca xe hoi - Anh 1

Bật lửa Jadeite-Ashtray trị giá 254.000 USD

Bat ngo voi nhung chiec bat lua dat ngang ca xe hoi - Anh 2

Bật lửa Faberge Imperial trị giá 136.000 USD

Bat ngo voi nhung chiec bat lua dat ngang ca xe hoi - Anh 3

Bật lửa S.T. DuPont Ligne 2 có giá 79.000 USD

Bat ngo voi nhung chiec bat lua dat ngang ca xe hoi - Anh 4

Bật lửa Faberge trị giá 65.650 USD

Bat ngo voi nhung chiec bat lua dat ngang ca xe hoi - Anh 5

Bật lửa Zippo có giá 37.000 USD

Bat ngo voi nhung chiec bat lua dat ngang ca xe hoi - Anh 6

Bật lửa thương hiệu Cartier có giá 34.375 USD

Bat ngo voi nhung chiec bat lua dat ngang ca xe hoi - Anh 7

Bật lửa thương hiệu Faberge trị giá 30.000 USD

Bat ngo voi nhung chiec bat lua dat ngang ca xe hoi - Anh 8

Bật lửa kiêm đồng hồ Cartier trị giá 18.988 USD

Bat ngo voi nhung chiec bat lua dat ngang ca xe hoi - Anh 9

Bật lửa Zippo 1933 có giá 18.000 USD

Bat ngo voi nhung chiec bat lua dat ngang ca xe hoi - Anh 10

Bật lửa Dunhill Gold Apex có giá 13.000 USD

Bat ngo voi nhung chiec bat lua dat ngang ca xe hoi - Anh 11

Danh sách những chiếc bật lửa đắt đỏ bậc nhất thế giới