Cứ ngỡ thời bình rồi thì không có chuyện gì khốc liệt để kể chuyện cả, thế nhưng trận chiến đấu âm thầm không tiếng súng này ở đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) vẫn là pho tiểu thuyết dày chưa có hồi kết.