Vợ đi công tác nước ngoài 6 tháng, ông Hải kiếm ngay một cô bồ trẻ hơn mình gần 30 tuổi. Để chứng tỏ phong độ, ông luôn "hoạt động" hết công suất mà không ngờ chẳng bao lâu sau "chỗ đó"... liệt luôn.