Khi em N.T.M.D, học sinh lớp 8 Trường H.Đ, đang ngồi xem tivi một mình thì Cường sang chơi rồi giở trò đồi bại.