Tờ trình xác định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 được lấy ý kiến cổ đông thông qua hình thức văn bản. Vậy nhưng chỉ có 32,84% phúc đáp lại.

CTCP Văn hóa Phương Nam (mã PNC - HoSE) vừa công bố biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Đây vốn là một trong các nội dung đã không có được sự nhất trí tại ĐHĐCĐ thường niên và bất thường trước. Theo tờ trình gửi tới các cổ đông, PNC đã đề xuất hai lựa chọn là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Tuy nhiên, dù đã qua hai lần liên hệ, phía E&Y vẫn từ chối kiểm toán cho công ty do đã có kế hoạch cho năm 2016, tờ trình của công ty cho biết. Do đó, chỉ còn một lựa chọn cho cổ đông là A&C.

Vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán rất cấp thiết đối với PNC hiện nay. Tính tới thời điểm hiện tại, PNC đã bị HoSE nhắc nhở nộp BCTC soát xét bán niên tới lần thứ ba.

Bat dong tai Phuong Nam: Loay hoay chua chon xong don vi kiem toan - Anh 1

HoSE lại tiếp tục nhắc nhở PNC nộp BCTC

Dù vậy, số lượng phiếu trả về lại chỉ tương ứng với với 3,54 triệu cổ phần, chiếm 32,84%. Tổng cộng, PNC đã phát ra 1.293 phiếu lấy ý kiến, 18 phiếu phúc đáp còn lại 1.275 phiếu không hồi âm.

Kết luận, tỷ lệ tán thành 32,84% tương ứng với số phiếu thu về chưa đủ để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại của PNC, nhóm cổ đông đang nắm giữ cổ phần nhiều nhất là hai nhà đầu tư tổ chức CTCP Phát triển Kinh doanh Thành Vinh và CTCP Phát triển Kinh doanh Trường Phát hiện đang nắm giữ lần lượt 23,09% và 24,84%. Dù là cổ đông mới chân ướt chân ráo vào PNC nhưng kỳ thực đây đều là tổ chức liên quan đến một số cổ đông lớn cũ/ thành viên HĐQT của PNC là ông Nguyễn Tuấn Quỳnh và ông Phạm Uyên Nguyên. Cả hai doanh nghiệp đều có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Số vốn góp mà mỗi cá nhân này góp vào hai công ty là 40 tỷ đồng.

Với tỷ lệ phiếu phản hồi chỉ đạt hơn 30%, có thể thấy tờ trình này đã không nhận được sự "quan tâm" của cả hai NĐT tổ chức này.