(LĐO) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bỏ tờ khai xuất nhập cảnh, từ ngày 15-9-2010, hành khách không phải kê khai tờ khai xuất nhập cảnh khi làm thủ tục xuất cảnh,nhập cảnh tại các sân bay quốc tế của Việt Nam.

Các cửa khẩu còn lại sẽ bỏ tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh khi đủ điều kiện. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Quốc phòng khẩn trương tổ chức in phát hành, quản lý và hướng dẫn sử dụng mẫu tờ khai xuất nhập cảnh ban hành kèm theo Quyết định số 3195/QĐ-BCA/A61 ngày 10-8-2010 của Bộ Công an. Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tiến hành xây dựng kế hoạch định kỳ tiếp nhận tờ khai xuất nhập cảnh cảnh theo nhu cầu thực tế để cấp phát cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo 2 nội dung. Thứ nhất, tại khu vực thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của hành khách nhập cảnh, xuất cảnh: cơ quan Hải quan cấp phát tờ khai xuất nhập cảnh cho hành khách nhập cảnh, xuất cảnh có mang theo ngoại tệ, vàng, đá quý, hành lý vượt tiêu chuẩn, hàng hóa tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi theo quy định của pháp luật Việt Nam thì hành khách phải khai báo hải quan trên tờ khai xuất nhập cảnh. Thứ hai, để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách nhập cảnh, xuất cảnh trước khi đến cửa khẩu Việt Nam đã thực hiện khai báo hải quan (nếu hành khách có nội dung phải khai báo hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam nêu trên) thì cơ quan Hải quan hoặc Bộ đội biên phòng cấp phát trước tờ khai xuất nhập cảnh cho các hãng bay quốc tế, công ty du lịch quốc tế… nhằm mục tiêu giảm thiểu tình trạng khách nhập cảnh, xuất cảnh thực hiện khai báo hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như đảm bảo yêu cầu văn minh, lịch sự, chính quy hiện đại tại khu vực cửa khẩu Việt Nam. Trường hợp Bộ Quốc phòng chưa kịp in phát hành tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh mới để sử dụng theo thời điểm áp dụng quy định mới về khai báo xuất cảnh- nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Tổng cục Hải quan tạm thời tiếp tục sử dụng mẫu tờ khai nhập cảnh- xuất cảnh do Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính phát hành để thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh và quản lý Hải quan của mỗi ngành. Nhật Minh