Từ ngày 2 - 15.5, các trường THCS tại TP.HCM bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lớp 10.