- Những mũi hàn đơn giản cùng với sự bất cẩn có thể gây ra tai họa gây cháy gây thiệt hại lớn.

>> Hộ gia đình cháy bất thình lình, chạy kiểu gì?

>> Cháy nhà ống 1 lối thoát hiểm, chạy lối nào?

>> Kỹ năng thoát đám cháy: Không chui vào nhà vệ sinh

Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về PCCC. Dưới đây là hướng dẫn của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

XEM CLIP:

Che chắn bằng vật liệu chữa cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10m.

Cần người trông coi trong suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố.

Bat can: Mui han nho gay hoa lon - Anh 1

Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ, chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi, khí cháy nổ.

Bat can: Mui han nho gay hoa lon - Anh 2

Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

Trần Thường
Clip: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH