Khoảng 80% dân số ở các nước phát triển sử dụng Internet trong khi tỉ lệ này ở các nước đang phát triển là khoảng 40% và ở các nước kém phát triển là chưa tới 15%.

Bat binh dang pho cap Internet - Anh 1

Hình minh họa

Vào cuối năm 2016, gần một nửa dân số thế giới sẽ sử dụng Internet nhờ sự phát triển của các mạng điện thoại di động và cước phí giảm. Tuy nhiên, có 1 thực tế là con số này sẽ vẫn tập trung ở các nước phát triển. Đây là kết quả từ báo cáo của Liên minh Viễn thông quốc tế thuộc Liên hợp quốc.

Báo cáo cho biết: khoảng 80% dân số ở các nước phát triển sử dụng Internet trong khi tỉ lệ này ở các nước đang phát triển là khoảng 40% và ở các nước kém phát triển là chưa tới 15%. Tại một số nước châu Phi, cứ 10 người mới có 1 người sử dụng Internet.

Theo báo cáo, hiện chỉ có 47% dân số thế giới sử dụng Internet, nghĩa là thấp hơn so với mục tiêu được Liên Hợp Quốc đề ra là 60% vào năm 2020. Mức độ tiếp cận Internet ở các nước kém phát triển hiện nay chỉ bằng các nước phát triển năm 1998.