Khám xét 3 đối tượng, cơ quan công an thu giữ được 501 viên ma túy tổng hợp và 35,78g ketamin.