12 điểm là một khoảng cách quá xa vời. Nhưng bảy điểm thì đủ để cho người ta nhen lại hy vọng...