Barca, Man City và Bayern... là những CLB kiểm soát bóng tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 1

1. Bayern - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 69,3%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 2

2. Dortmund - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 69.2%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 3

3. Barca - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 68.4%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 4

4. PSG - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 66%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 5

5. Man City - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 65%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 6

6. Sevilla - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 63,2%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 7

7. Liverpool - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 61,4%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 8

8. Fiorentina - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 60%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 9

9. Tottenham - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 59,6%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 10

10. Monchengladbach - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 59.5%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 11

11. Arsenal - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 58,8%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 12

12. Napoli - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 58.7%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 13

13. Roma - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 58,4%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 14

14. Inter - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 57,9%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 15

15. Wolfsburg - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 57,5%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 16

16. Real - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 57,3%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 17

17. Lyon - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 57.2%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 18

18. Nice - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 57.1%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 19

19. Real Sociedad - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình:56.7%

Barca, Man City va nhung CLB kiem soat bong tot nhat lang tuc cau - Anh 20

20. Las Palmas - Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: 56.6%