GD&TĐ - Thay mặt Công ty Bảo Việt Hà Nội, Giám đốc Đinh Hồng Hải gửi thư chúc mừng ngành Giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.