HĐQT Tập đoàn Bảo Việt quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, làm thành viên HĐQT tập đoàn.

Đồng thời, Bảo Việt cũng bổ nhiệm ông Phi giữ chức tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ năm năm kể từ ngày 25-6.

NGỌC CHÂU