24H.COM.VN - Đây là một trong những thủ thuật khá đơn giản và được tích hợp sẵn trong bộ công cụ của MS Office, nhưng dám cá rằng trong chúng ta có không ít người chẳng biết gì về tác dụng tuyệt vời của tiện ích tý hon này…