Gần đây, một số tờ báo và trên mạng đề cập nhiều đến việc "cắt tay tự sướng" của tuổi teen. Dò tìm các trang web liên quan đến tuổi mới lớn, tôi không khỏi rùng mình trước một clip ngắn mô tả cảnh tự cắt cổ tay thật... thong dong.