QĐND Online - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, ngày 26-8 Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức buổi tọa đàm tại huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Chuẩn đô đốc, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân Đinh Gia Thật đã giới thiệu bức tranh tổng thể về biển, đảo Việt Nam, vị trí, vai trò của biển, đảo trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, đường lối, chính sách và quan điểm của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biển, đảo. Gần 300 đại biểu, bao gồm các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ chủ chốt của các cơ quan, tổ chức, xã trực thuộc địa bàn và cán bộ đã nghỉ hưu đã tham dự buổi tọa đàm. Theo các đại biểu, buổi tọa đàm cung cấp nhiều thông tin hữu ích, tăng thêm hiểu biết, tình yêu với biển đảo và đặc biệt còn có tính định hướng cho cán bộ, nhân dân địa phương về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ông Nguyễn Công Nhĩ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Thanh Oai cho biết: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi đã có những hiểu biết về biển, đảo của ta. Nhưng buổi nói chuyện này cung cấp những thông tin đầy đủ và cụ thể, giúp tôi hiểu thêm về vị trí, vai trò, ý nghĩa chiến lược của biển, đảo. Qua buổi tọa đàm, chúng tôi cũng hiểu rõ tình hình biển, đảo và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước. Bà Lê Thị Huyền, ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận xúc động nói: Tôi rất muốn được chia sẻ những hy sinh, gian khổ của những người lính đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Họ chính là những tấm gương sáng của thế hệ trẻ Việt Nam. Cùng với cả nước, toàn dân tộc, chúng tôi luôn hướng về biển, đảo, gửi trọn niềm tin vào lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam và những người lính đang làm nhiệm vụ tại các vị trí tiền tiêu của Tổ quốc. Chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển, đảo. Sau buổi tọa đàm, Bí thư Huyện ủy Phan Chu Đức cho biết: Được cung cấp những thông tin chính thống từ Bộ Tư lệnh Hải quân, chúng tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Giữ vững chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, trong đó lực lượng Hải quân là những người được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó trực tiếp thực hiện sứ mệnh đó. Cán bộ đảng viên, nhân dân huyện Thanh Oai cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, chung tay xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền biển, đảo sâu, rộng hơn, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân làm tốt nhiệm vụ, chức trách của mình, tin tưởng và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đó chính là hành động thiết thực để thể hiện tình yêu và trách nhiệm với biển, đảo thân yêu của Tổ quốc. Tin, ảnh: Thu Hùng