Thực hiện đề án "Bảo tồn, phát huy các điệu múa cổ dân tộc Thái", tỉnh Sơn La đã sưu tầm, phục dựng nhiều điệu xòe cổ, trong đó phổ biến là điệu xòe vòng.

Nghệ thuật xòe Thái có điểm chung là xòe cộng đồng. Ở giữa vòng xòe được dựng lên một cây cột gọi là “cây xén xính” nghĩa là cây vạn vật. Trên cây “xén xính” treo hình thù các con vật trên cạn, dưới nước, hình mặt trăng, mặt trời được đan bằng tre hoặc đẽo bằng gỗ. Về đêm có thể múa xòe quanh đống lửa, vừa làm tâm điểm của vòng xòe vừa lấy ánh sáng cho đêm xòe.

Sơn La có hơn 3.250 đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên ở cơ sở, không những đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của các dân tộc tại địa phương, mà còn góp phần bảo tồn, khai thác, phát huy những giá trị truyền thống, xây dựng văn hóa nông thôn mới ở miền núi.

Bao ton dieu xoe co - Anh 1

Múa xòe trong dịp Tết cổ truyền dân tộc của người dân bản Pát, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La.

Bao ton dieu xoe co - Anh 2

Đồng bào Thái trắng ở Sơn La và đồng bào Thái đen cũng đều có điệu xòe.

Bao ton dieu xoe co - Anh 3

Điệu múa xòe của người dân tộc Thái.

Bao ton dieu xoe co - Anh 4

Xòe cộng đồng, một thể thức nghệ thuật xòe dân gian được đồng bào dân tộc Thái luôn gìn giữ và phát huy.

Bao ton dieu xoe co - Anh 5

Đội văn nghệ xã Mường Chiền, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La góp phần bảo tồn các điệu xòe cổ.

Điêu Chính Tới