Trong 2 ngày 31.5 và 1.6.2008, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức chương trình “Truyền thống và sáng tạo” dành cho trẻ em và gia đình. Chương trình bao gồm các nội dung: - Trò chơi dân gian (bịt mắt đánh trống, đánh pam, nhảy lò cò, nhảy bao bố, giấu vật, cà kheo, kéo co, cướp cờ, đẩy lưng, đẩy gậy, chọi trâu, múa sạp) và trò chơi mới được sáng tạo trong xã hội hiện đại (cờ toán, kia nọ);