Từ 1-1-2017, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam áp dụng mức phí tham quan mới theo quy định tại Thông tư 160/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Cụ thể, đối với người lớn, mức thu là 40.000 đồng/người/lượt. Đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề, mức thu 20.000 đồng/người/lượt. Sinh viên, học sinh (học viên) là người có thẻ sinh viên, học sinh, học viên do các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.

Đối với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông: 10.000 đồng/người/lượt. Trẻ em là người từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trường hợp khó xác định là người dưới 16 tuổi phải xuất trình giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc bất kỳ một giấy tờ khác chứng minh là người dưới 16 tuổi.

Đặc biệt, miễn phí tham quan với trẻ em dưới 6 tuổi và người khuyết tật đặc biệt nặng.

Vũ Hoa