TT - Cuộc tọa đàm khoa học “Một số vấn đề về công tác bảo quản hiện vật tại các bảo tàng ở TP.HCM” do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM phối hợp với Cục Di sản tổ chức ngày 12-1.

Điểm gặp nhau giữa các bảo tàng là thực trạng bảo quản hiện vật đang gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, có bảo tàng cho biết tình trạng kho đang xuống cấp, không có xưởng bảo quản và thiếu thiết bị xác định tác nhân gây hại hiện vật (Bảo tàng TP.HCM); chưa có phòng thí nghiệm, xử lý kỹ thuật (Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ); chưa có thiết bị bảo đảm độ ẩm cho kho hiện vật (Bảo tàng Chứng tích chiến tranh); chưa trang bị được hệ thống chống nóng, chống bụi, chưa kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm trong kho, nhân sự còn thiếu (Bảo tàng Mỹ thuật); chưa có điều kiện khử axit các hiện vật giấy, vải (Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM). Riêng Bảo tàng Tôn Đức Thắng hiện nay chưa có kho đúng yêu cầu, tỉ lệ giữa diện tích kho và số lượng hiện vật của bảo tàng này là 64m2 chứa 13.500 hiện vật. Theo bà Vũ Kim Anh - phó giám đốc Sở VH-TT&DL TP, tọa đàm là căn cứ để chuẩn bị kinh phí hoạt động cho năm 2011, và đây là một nội dung trong kế hoạch hiện đại hóa trưng bày tại các bảo tàng mà sở đang đôn đốc. LAM ĐIỀN