Cơn bão số 5 cuối năm 2007 đã tàn phá thảm khốc huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Nhưng đến nay vẫn còn 638 triệu đồng cứu trợ bị tồn kho.