Chỉ trong vòng hai ngày qua, làng báo Mỹ đã chứng kiến sự phá sản của hai công ty báo chí...