Công việc chăm sóc sinh vật biển của các kỹ thuật viên ở Bảo tàng Hải dương học - Nha Trang đòi hỏi sự kỳ công mà kỹ thuật viên Thụy Anh so sánh rất lý thú: "Chăm bọn này như chăm em bé ấy...".