Các dữ liệu lưu trong thư mục Dropbox trên hệ thống thường có tính bảo mật không cao. Phương pháp sau sẽ giúp bảo vệ mọi dữ liệu quan trọng của Dropbox thông qua tiện ích miễn phí TrueCrypt.

Cài đặt và tạo ổ đĩa ảo bảo mật Bước 1: Tải và cài đặt TrueCrypt tại địa chỉ: http://www.truecrypt.org/downloads. TrueCrypt hoàn toàn miễn phí và chỉ nặng 3.2MB . Cài đặt TrueCrypt lên hệ thống Bước 2: Sau khi cài đặt xong, khởi động TrueCrypt và bấm nút Create Volume. Bắt đầu tạo 1 vùng bảo mật Bước 3: Sang cửa sổ mới, bạn kích vào tùy chọn Create an encrypted file container. Sau đó bấm nút Next. Các tùy chọn bảo mật Bước 4: Kích chọn tiếp mục Standard TrueCrypt volume và kích nút Next. Tùy chọn ẩn hoặc hiện ổ đĩa Bước 5: Bấm nút Select File. Chọn file cần bảo mật Sau đó kích chọn thư mục Dropbox của bạn trên hệ thống. Nhập vào tên bất kỳ trong khung File name mà sau này bạn sử dụng làm ổ đĩa ảo bảo mật dữ liệu trên đó, rồi bấm nút Save. Nhập vào tên bất kỳ trong khung File name Bước 6: Bạn có thể sử dụng tùy chọn mặc định mã hóa của chương trình cung cấp hoặc thay đổi thuật toán mã hóa sử dụng tại khung Encryption Algorithm, rồi bấm nút Next. Tùy chọn kiểu mã hóa Bước 7: Tại khung trống dưới mục Volume Size bạn nhập vào phần dung lượng của ổ đĩa lưu trữ Dropbox mà bạn muốn mã hóa dữ liệu. Nếu chỉ để lưu trữ văn bản, bảng tính thì bạn chỉ cần chọn 30 MB là được, nhưng nếu muốn mã hóa toàn bộ thư mục Dropbox mà bạn đang sử dụng thì bạn nhập vào 2GB, rồi bấm nút Next. Nhập vào phần dung lượng của ổ đĩa lưu trữ Dropbox Bước 8: Nhập vào hai lần mật khẩu mã hóa thư mục chứa dữ liệu của Dropbox tại khung Password và Confirm. Ngoài ra để bảo mật tốt hơn bạn có thể kích vào tùy chọn Use keyfile để chọn 1 tập tin bất kỳ làm chìa khóa truy cập thư mục Dropbox. Hãy nhớ lưu trữ an toàn khóa này. Sau khi chọn xong, bạn bấm nút Next. Đặt mật khẩu mã hóa thư mục chứa dữ liệu Dropbox Bước 9: Chọn định dạng cho ổ đĩa, rồi bấm nút Format để chương trình định dạng phần dung lượng của ổ đĩa ảo bảo mật. Chọn định dạng cho ổ đĩa ảo Bước 10: Vào thư mục Dropbox của bạn, bạn sẽ thấy một tập tin với phần dùng lượng trống đã được mã hóa để chứa dữ liệu quan trọng của thư mục Dropbox. Tập tin được mã hóa Sử dụng ổ đĩa ảo với TrueCrypt từ thư mục Dropbox Bước 1: Khởi động TrueCrypt và bấm nút Select File để chọn tập tin mã hóa. Chọn tập tin mã hóa Bước 2: Chọn một ký tự ổ đĩa trong danh sách và bấm nút Mount. Chọn ký tự cho ổ đĩa ảo Bước 3: Nhập mật khẩu mà bạn đã thiết lập mã hóa cho thư mục Dropbox trước đó vào khung Password. Nếu bạn sử dụng Keyfile làm chìa khóa thì bấm nút Keyfile để chọn chìa khóa đó, rồi bấm nút OK. Nhập mật khẩu để mở file Bước 4: Lúc này trong My Computer sẽ xuất hiện thêm một ổ đĩa mới, đó chính là ổ đĩa bảo mật với phần dung lượng lưu trữ của thư mục Dropbox được sử dụng. Ổ đĩa mới trong My Computer Bước 5: Bây giờ bạn chỉ cần kéo thả các dữ liệu mà mình muốn bảo mật vào ổ đĩa ảo đó. Đưa dữ liệu muốn bảo mật vào ổ đĩa ảo Bước 6: Sau khi đã có đủ dữ liệu mình cần, trở lại chương trình TrueCrypt rồi kích chọn ký tự ổ đĩa ảo có chứa dữ liệu quan trọng, rồi bấm nút Dismount để gỡ ổ ảo khỏi hệ thống là xong. Gỡ ổ đĩa ảo khỏi hệ thống (Theo Điện Tử Tiêu Dùng)