Một vụ bạo loạn vừa diễn ra trong nhà tù tại Sao Paulo, Brazil. Hàng chục tù nhân đã vượt ngục thành công sau khi châm lửa phóng hỏa nhà tù.

Theo VTV